Skip to content

Bolagsstämman 2024

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I TREE PARTNER SOLUTIONS AB

NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF TREE PARTNER SOLUTIONS AB

Ordinarie bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2024

klockan 13:00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 411 36 Göteborg.
Stämmolokalen öppnar kl. 12:30

Notice/Kallelse som pdf->

Kopia på förslag och bilagor i kallelsen nedan
Copy of the motions and annexes in the call

Anmälan till bolagsstämman

Notification to the General Meeting

Fullmaktsformulär

Form for Power-of-attorney

PDF download->

Kopia på förslag och bilagor i kallelsen

Copy of the motions and annexes in the call

Utdrag ur kallelsen
Styrelsen föreslår att Marc Harris väljs till mötesordförande. 

Marc Harris, jur.kand., är delägare juristfirman Dangoor Associates; en erfaren affärsjurist med gedigen erfarenhet av att leda stämmor och stora möten som ordförande. Marc är dessutom huvudsaklig legal rådgivare till styrelsen för Bolaget och är således väl införstådd med Bolagets förutsättningar och behov.

Marc Harris, LL.M. is a partner at the legal advisory firm Dangoor Associates, an experienced commercial lawyer with extensive experience in chairing shareholder meetings and other large meetings. Marc is also chief legal counsel to the board of directors of the Company and is well-versed in the background and needs of the Company.

FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN FÖR TREE PARTNER SOLUTIONS AB (PUBL)
Härmed inger undertecknad till styrelsen för Tree Partner Solutions AB (publ), org.nr. 559417-5514 (”Bolaget”), följande förslag till nästkommande ordinarie bolagsstämma i enlighet med undertecknads rättigheter enligt 7 kap. 13 § aktiebolagslagen.
Förslag – Val av styrelse
Undertecknad föreslår att bolagsstämman väljer styrelse för Bolaget enligt följande:
Nuvarande styrelse väljs om.
– Mikael Brander väljs som Särskild Styrelseledamot (som definierat i Bolagets bolagsordning). CV för Mikael Brander nedan.

Förslag – Val av revisor
Undertecknad föreslår att bolagsstämman väljer revisor för Bolaget enligt följande:
– Bolaget ska ha en (1) revisor
– Peter Gårdström väljs som revisor
– Revisorn ska erhålla arvode enligt löpande räkning.
________________________
Malmö, 15 maj 2024
Snötass AB
Gnm: Jan Bolmeson

FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN FÖR TREE PARTNER SOLUTIONS AB (PUBL)
Härmed inger undertecknad till styrelsen för Tree Partner Solutions AB (publ), org.nr. 559417-5514 (”Bolaget”), följande förslag till nästkommande ordinarie bolagsstämma i enlighet med undertecknads rättigheter enligt 7 kap. 13 § aktiebolagslagen.
Förslag
Undertecknad föreslår att bolagsstämman väljer Bolaget väljer valberedning enligt följande:
– Valberedningens ledamöter sätts till tre (3) till antalet.
– Ulf Nyberg och Per Gunnarsson väljs till ledamöter för valberedningen. Kort presentation av Ulf Nyberg och Per Gunnarsson nedan.
Mikael Johannisson väljs som Särskild Valberedningsledamot (som definierat i Bolagets bolagsordning). Kort presentation av Mikael Johannisson nedan.
– Arvode ska utgå till valberedningens ledamöter enligt följande. Arvode ska utgå till valberedningens ledamöter med ett halvt prisbasbelopp som valberedningen fördelar inom sig.
________________________
Viken, Höganäs, 15 maj 2024
Monica Rogstadius

CV och personbeskrivningar enligt ovan
Mikael Brander

Mikael har en lång och dokumenterad erfarenhet av VD coaching och ledningsgruppsutveckling där han idag bl.a. har KPA Pension, TUI, Menigo, Cancerfonden och Ersta Diakoni som uppdragsgivare.

Mikaels breda kompetens sträcker sig mellan ledningscoachning, krishantering, bolagskommunikation, tillväxt och förändringsledning. Vilket kommer tillföra TPS som bolag en god grund för fortsatt utveckling.

Utöver det har Mikael även hjärtat på rätt ställe, är en av TPS större aktieägare och har själv besökt verksamheten på plats i Kenya. För mer information om Mikaels CV se, https://www.linkedin.com/in/mikaelbrander.

Mikael has a long and well-documented experience in CEO coaching and executive team development, where he currently e.g. has KPA Pension, TUI, Menigo, the Cancer Foundation, and Ersta Diakoni as clients.

Mikael’s broad expertise ranges from executive coaching, crisis management, corporate communication, growth and change management. This will provide TPS with a solid foundation for continued development.

Furthermore, Mikael has his heart in the right place, being one of TPS’ more significant shareholders and having personally visited the operations on-site in Kenya. For more information about Mikael’s resume, see https://www.linkedin.com/in/mikaelbrander

 

CV och personbeskrivningar enligt ovan
Ulf Nyberg

Arbetat som företagare inom kyl- och värmepumpsbranschen Högsboholmsvägen 100

i nästan hela mitt liv.

Startade årsskiftet -87/-88 och lämnade verksamheten 2019, då med 10 anställda efter att tröttnat på att vara arbetsgivare.

Efter det driver jag ett mindre fastighetsbolag  med 58 lägenheter och ca 6700 m2 kommersiella lokaler tillsammans med en kollega som drivit byggverksamhet och även har egna fastigheter.

Arbetar även med värmepumpar igen efter att min tvååriga klausul löpt ut.

Har undan för undan investerat en del pengar via mitt bolag i Better Globe sedan 2008 och tyckt om idén med verksamheten.

Är nu aktieägare i TPS och ser framemot en positiv utveckling för det bolaget.

Gillar att vara ute mycket och röra mig i naturen samt syssla med blandade göromål hemavid vid vår bostad lite på landet i Floda (Lerums Kommun). Intressen, bilar, skidor och havet.

Arbetslivserfarenhet:
Två kortare anställningar i olika kylföretag efter Gymnasiet och militärtjänstgörning.

Valde därefter att starta eget med företaget Riddar Kyl AB, som växte undan för undan från att varit själv något år. Under de trettioen åren som jag drev det och utvecklade det så kom man kontakt med många olika problem och frågeställningar som behövde lösas och utvecklas.

Från 2019 och fortfarande, fastighetsförvaltning samt service och installationer av värmepumpar.

Även engagerad i den lokal styrelsen för Företagarna Lerum. Sitter i valberedningen för Villaägarna i Partille, Lerum och Alingsås kommuner. Revisor i en lokal vägförening.

Utbildning:
Naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Många enstaka utbildningar inom kyl-och värmepumpsteknik, ekonomi, certifieringsutbildningar inom kylteknik och miljö

CV och personbeskrivningar enligt ovan
Per Gunnarsson

Aktieägare i TPS sedan start. Arbetar sedan 15 år som managementkonsult där största uppdraget just nu är att få upp en banbrytande tjänst på internet. Privat fritidsmusiker och förälder till två barn med funktionshinder. Bor i Mölndal.

CV och personbeskrivningar enligt ovan
Mikael Johannisson

Min personlighet präglas av energi och kreativitet, jag är ivrig att sätta och nå mål. Jag är resultatorienterad och har en väl utvecklad förmåga att analysera situationer baserat på helhetssyn. Att formulera strategier och leda förändringsprojekt är också några av mina styrkor liksom min förmåga att tänka i scenarier.

Som chef agerar jag både som en drivande kraft och en coach, jag strävar efter att vara en god lyssnare och samtidigt stödja mina medarbetare att agera, att växa och att ta ökat ansvar i sina roller.
Jag är sedan starten av TPS aktieägare och engagerad i utvecklingen av bolaget.

Jag har en lång ledarerfarenhet av både strategiskt och operativt arbete. Jag har den kombinerade erfarenheten av att leda komplex produktion, internationell marknadsföring och försäljning samt företagsledning och har stor förhandlingsvana och en generell teknisk förståelse. Kombinationen som inhyrd konsult i kommunal verksamhet och rollen som fritidspolitiker har jag givit mig stor erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer och om offentlig förvaltning.
Numer driver jag eget konsultbolag med fokus på affärsutveckling, interim management och är också kontrollansvarig för ett antal byggprojekt i väst Sverige. Mitt senaste största interimsuppdrag var som tf. Plan- och Bygglovschef inom Bygg- och Miljöförvaltningen i Marks kommun.
I tillägg så är jag fritidspolitiker och vice ordförande i kommunstyrelsen och har inom ramen för detta varit styrelseordförande för det kommunala energibolaget.
Min senaste anställning dess för innan var att bygga upp ett marknadsbolag inom AB Volvo med globalt säljansvar, byggde upp bolaget från 1 person till 15 personer på två år.
Dessförinnan arbetade jag 10 år med exportmarknadsföring och försäljning i Central- och Östeuropa. Detta gav mig mycket goda kunskaper om B2B (Business-to-Business) och B2G (Business-to-Government) försäljning.
Vidare har jag ca 20 års erfarenhet inom produktion i form av att leda olika tillverkningsorganisationer upp till komplett fabriksnivå.
Sammanfattningsvis så jag har erfarenhet både från stora och små organisationer och att de kräver olika form av ledarskap, styrning och processer. Jag är öppen för uppdrag där min erfarenhet kommer till sin rätt, t.ex. inom: företagsledning, marknad, strategi, organisationsutveckling, projektledning och produktion.

Sittande styrelse

Jakob Eriksson, Rickard Isaksson, Isabelle Saternus och Alina Lundberg


 

Jakob Eriksson Saternus

Styrelseordförande/Hållbarhetschef
Född 1980
Jakob har 17 års erfarenhet som officer i Svenska Försvarsmakten, där han bl.a. verkat och stöttat missioner i Östafrika.
Jakob har under många år varit förtroendevald i ”Företagarna Göteborg” med fokus på miljö och hållbarhet, där han bl.a. arbetade med påverkansarbete för att förbättra företagsklimatet.
Jakob har ett stort intresse för odling, ekonomi och samhällsutmaningar.
Han driver också ett bolag som heter MainHome där han hjälper människor med privatuthyrning mm.

Rickard Isaksson   

Styrelseledamot/VD
Född: 1971

Rickard Isaksson tidigare verksam inom skogs- och sågverksindustrin, bytte senare bana till att finansiera startup bolag.

Han var med och utvecklade byggsystem som medgrundare till ”Zenergy AB” vilket noterades år 2015.

Efter utveckling av byggsystem, där Rickard kom i kontakt med riskkapital för att finansiera verksamheten, så startade han tillsammans med en partner ett riskkapitalbolag för att hjälpa svenska och europeiska företag med kapital, rådgivning mot exit och som oftast var börsintroduktion.

Under lång tid har han via eget riskkapitalbolag hjälpt åtskilda svenska och europeiska bolag med kapital. 

Rickard sålde sin del av verksamheten 2016. Efter exit valde  Rickard att öka sitt engagemang i skogsplanteringar i Kenya och Uganda då investeringen låg i linje med hans investeringsfilosofi. En stor del av hans portfölj är investerat i detta företag och stora delar av hans nätverk är också delägare. 

Isabelle Saternus

Styrelseledamot/CFO
Född 1980

Isabelle har varit egen företagare större delen av sitt verksamma liv. Hon har bakgrund inom redovisning, beskattning och fastighetsinvesteringar.
Efter några årsarbeten på större redovisningsbyråer startade hon en egen skatte- och redovisningsbyrå.

Isabelle är också medgrundare till MainHome tillsammans med Jakob Eriksson Saternus. Båda är uppvuxna på lantbruk och har tillsammans haft förtroendet att föreläsa om kopplingen mellan ”Ekonomi och Ekologi” kring skogsinvesteringen i Östafrika och båda brinner för vår affärsidé.

Alina Lundberg

Styrelseledamot/Marknadschef
Född: 1963

Alina har 15 års erfarenhet som ackrediterad certifieringsexpert i ett av världens största inspektions, analys- och certifieringsföretag SGS Ltd (Societé Générale de Surveillance/ sgs.com). Företaget är också välkänt för FSC certifieringar, ISO mm.

Alina har hjälpt många av Skandinaviens stora bolag att få ut sina produkter på exportmarknaden. I samband med det arbetet fick Alina nära kontakt och samarbete med Exportrådet och Svenska Handelskammaren.

Alina är högutbildad filolog med en ytterligare examen i marknadsföring och försäljning. Hon är också en av de första investerarna i verksamheten.

Tree Partner Solutions AB
C/o The Bookkeeper
Duvekärrsvägen 31
425 38 Hisings Kärra
Sweden

Menu